THÀNH TÍCH & HỢP ĐỒNG ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỀU NĂM HOẠT ĐỘNG

THÀNH TÍCH

 

GIẤY PHÉP KINH DOANH

HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ TẬP ĐOÀN LỚN

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP GỖ VÀ THI CÔNG

HỢP ĐỒNG 30.000M3 , GD1 GIAO 1.100 M3 LÀM 300 CĂN RESORT

 

HỒ SƠ NĂNG LỰC VÀ CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP GỖ TU SỬA NHÀ THỜ ĐỨC BÀ TPHCM

VÀ  RẤT NHIỀU HỢP ĐÔNG KHÁC CỬU LONG ĐÃ TRIỂN KHAI