Sập gỗ cẩm 1 tấm qui cách lớn hàng rất đẹp giá tốt

Sập gỗ cẩm mặt từ 1m5 đến 2m , dày 18cm , dài từ 3m -4m2 … hàng về cực đẹp.