Gỗ Xoan Đào Bắc

Gỗ xoan đào rừng với số lượng cực lớn, đáp ứng được nhu cầu của khách mua số lượng lớn và đều đặn hàng tháng.