Gỗ trắc đen.

Gỗ trắc đen là một loại gỗ tốt có giá trị rất cao gỗ có màu đen  đẹp gỗ cứng gỗ bền đẹp hiện nay giá gỗ trắc đen được được bán tính theo ký giá trắc khoảng 100.000 đồng 1 ký.

Công ty cổ phần tập đoàn cửu long

Hotline: 0901 379 795 – 0911 73 7878

Phạm vi hoạt động toàn quốc