Gỗ trắc dây.

Gỗ trắc dây có màu sắc độ đanh cứng của mặt gỗ trắc dây có sự ổn định cao không nứt vỡ giá gỗ trắc dây thấp hơn so với các loại gỗ trắc khác thực tế trắc dây ít được người chơi biết đến gỗ trắc dây (gỗ trắc gai) chỉ tiêu thụ trong thị trường trong nước .

Hotline: 0901 379 795 – 0911 73 7878