Gỗ sến mủ

Gỗ sến mủ Là một trong những chi họ của loại gỗ sến, một loại gỗ quý hiếm và được sếp ngang hàng với đinh hương, một trong những loại gỗ hàng tư thiết mà người bắc thường quan niệm đó là đinh – lim  – sến – táu.

Liên hệ Hotline: 0901 379 795 để được báo giá