Gỗ lim lào tự nhiên bao nhiêu tiền 1 khối.

Gỗ lim lào tự nhiên bao nhiêu tiền 1 khối, gỗ lim lào rất bền cứng và kháng mối mọt giá gỗ lim Lào có chi phí là 1.700.000 đ/m2.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần tập đoàn cửu long

Hotline: 0901 379 795

Phạm vi làm việc toàn quốc