Bán gỗ giá tỵ(teak) Brasil, Panama, Nam Phi, Lào, Campuchia giá tốt