Cần bán lô hàng 10000m3 gỗ hương lào từ 20-60 dài trên 2 mét

Giá bán rẻ nhất tai việt nam cho mặt hàng gỗ hương lào.
Bao giấy tờ
Giao hàng tận nơi