Cần bán 40 khối gỗ óc chó Mỹ mới nhập về kho Bình Dương

Cần bán 40 khối gỗ óc chó hàng tròn.