Bộ salon phòng khách giá rẻ

7.900.000

7.900.000 đ Bộ salon truyện bao gồm 6 món :
1 ghế băng dài , 2 ghế tựa , 1 bàn , 2 đôn
Bộ tay 8 k cẩn trai giá 7900000, cẩn trai giá 8100000
Bộ tay 10 k cẩn trai giá 9500000, cẩn trai giá 9800000
Bộ tay 12 k cẩn trai giá 12000000, cẩn trai giá 12300000.