Bán Gỗ Sao Cát đường kính 40-90, dài 3-7 mét số lượng lớn

GỖ SAO CÁT

Đường kính từ 40 đến 90

Dài từ 3 đến 7 mét

Giấy tờ nguồn gốc gỗ đầy đủ hợp lệ