Bán 2 Container gỗ mun sọc đang về trên biển giá rất tốt

Quy cách:
– Mặt từ 17_25cm
– Mặt từ 26_35cm
– Mặt từ 36_45cm
– Mặt từ 46_ 55(60it)
– Tất cả đều dài 1,8_2,2m.