MẪU KỆ TỦ BẾP GỖ ĐẸP CAO CẤP

GIÁ 32.000.000 đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Tủ trên 2.300.000đ/md.
Tủ dưới 2.400.000đ/md.
Đá granite 1.100.000đ/md. Kính cường lực 8ly sơn màu 950.000đ/md.
Chất Liệu: Gỗ HDF chống ẩm,nhập khẩu

MẪU KỆ TỦ BẾP GỖ ĐẸP CAO CẤP GIÁ 18.000.000 đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Tủ trên 2.300.000đ/md.
Tủ dưới 2.400.000đ/md.
Đá granite 1.100.000đ/md. Kính cường lực 8ly sơn màu 950.000đ/md.
Chất Liệu: Gỗ HDF chống ẩm,nhập khẩu

MẪU KỆ TỦ BẾP GỖ ĐẸP CAO CẤP GIÁ 12.000.000 đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Tủ trên 2.300.000đ/md.
Tủ dưới 2.400.000đ/md.
Đá granite 1.100.000đ/md. Kính cường lực 8ly sơn màu 950.000đ/md.
Chất Liệu: Gỗ HDF chống ẩm,nhập khẩu

MẪU KỆ TỦ BẾP GỖ ĐẸP CAO CẤP GIÁ 10.500.000 đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Tủ trên 2.300.000đ/md.
Tủ dưới 2.400.000đ/md.
Đá granite 1.100.000đ/md. Kính cường lực 8ly sơn màu 950.000đ/md.
Chất Liệu: Gỗ HDF chống ẩm,nhập khẩu

MẪU KỆ TỦ BẾP GỖ ĐẸP CAO CẤP GIÁ 16.800.000 đ

QUY CÁCH SẢN PHẨM
Tủ trên 2.300.000đ/md.
Tủ dưới 2.400.000đ/md.
Đá granite 1.100.000đ/md. Kính cường lực 8ly sơn màu 950.000đ/md.
Chất Liệu: Gỗ HDF chống ẩm,nhập khẩu