Những bài viết cho từ khóa : tình hình xuất nhập khẩu gỗ việt nam

Cho đến hết thời điểm cuối tháng 11/2015, lợi nhuận xuất khẩu gỗ nguyên liệu của nước ta và các sản phẩm từ gỗ đã đạt được hơn 5,8 tỷ USD, có khả năng đến hết tháng 12 phấn đấu xuất khẩu gỗ nước ta có thể đạt thêm 1,2 tỷ USD. Vào thởi điểm cuối tháng 11, trong khi tình hình xuất khẩu nông sản và thủy hải sản ngày càng rơi vào tình trạng suy sụp, giảm không phanh so với ...

Xem tiếp...
Đang cập nhật ..
Giỏ hàng trống.