Những bài viết cho từ khóa : mua bán sản phẩm gỗ hợp pháp

Hiệp hội các nhà nhập khẩu gỗ xẻ Nhật Bản đã tổ chức đại hội và bầu ông Satoru Yasuda làm Chủ tịch mới của Hiệp hội. Chủ tịch mới cam kết Hiệp hội sẽ thực hiện mọi nỗ lực để có nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu nhập khẩu ổn định, cân bằng do có mối quan hệ thân thiện với các tập đoàn liên quan ở nước ngoài dễ dàng liên lạc cho thương mại thông suốt. Ngoài ...

Xem tiếp...
Đang cập nhật ..
Giỏ hàng trống.