Những bài viết cho từ khóa : bảng phân nhóm gỗ chính xác nhất

Bảng phân loại các nhóm gỗ tại việt nam chính xác đầy đủ nhất gần 500 chủng loại gỗ khác nhau. Chia ra những nhóm sau: nhóm IA, nhóm IIA, nhóm III, nhóm IV, nhóm V, nhóm VI, nhóm VII, nhóm VIII. DANH MỤC THỰC VẬT RỪNG QUÝ HIẾM BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 18-HĐBT NGÀY 17-1-1992 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG NHÓM IA: Số TT Tên Việt Nam Tên khoa học Ghi chú 1 2 3 4 1 Bách xanh Calocedrud macrolepis 2 Thông đỏ Taxus chinensis 3 Phỉ 3 mũi Cephalotaxus fortunei 4 Gỗ Thông tre Podocarpus neriifolius 5 Thông ...

Xem tiếp...
Đang cập nhật ..
Giỏ hàng trống.